Денят е първи март и с радост връзваме мартенички на ръцете на любимите ни хора, приемайки от тях същото.

Усмивките по лицата ни са съпроводени с едно особено вътрешно усещане, което се опитва да ни подскаже нещо важно.

Бели и червени, усукани в спирала нишки, които преплитайки се стават едно Цяло.

Съществуват множество легенди за Пижо и Пенда. И всяка една от тях ни води някъде навън към света, който ни заобикаля. Извежда ни отвъд онзи наш вътрешен свят, където всъщност са основите на двата архетипа- женската и мъжка енергия, без чието свързване не бихме могли да създаваме пълноценно света около нас.

Преди хиляди години, още в древната Йога (излишно е да споменавам, че нашата история минава отвъд тази хилядолетна система, като доказателствата за това са вече предостатъчно), двете енергии- мъжката и женската или Пингала и Ида (може би забелязавате приликата в имената), е в основата на свързването на главните движещи сили във Вселената- Енергията на Слънцето и Луната, на Мъжа и Жената.

Началото на пролетта е именно тази пламенна среща между двете. Възможността да навлезем в себе си и да преоткрием двете сили вътре в нас. Да ги завихрим една в друга и да осъществим Спиралата на Живота, която да събуди в нашето същество Божествената, спяща енергия.

Мартеницата е една подсъзнателна подкана от едно Божествено същество към друго да осъществи себе си. Един свещен ритуал, който има за цел да ни припомни, че всъщност единствено и само вътре в нас се крият силите, които направлявани съзнателно, биха могли да осъществят цялостния ни заложен потенциал.

Пижо (Пингала) е необузданата мъжка енергия, която би се разпиляла безвъзвратно, ако не бъде умело направлявана от Пенда (Ида). Също както мощната река би се разляла и пресъхнала в равнината, ако нейните брегове не й показват пътя към Сътворението или към осъзнатото, вдъхновено създаване на света.

Всеки един от нас притежава и двете. И за да се осъществи тази сакрална среща, която да отвори портата към Висшите светове (Третото око или епифизата), е необходимо да се извърви вътрешния път на Осъзнаването. Осъзнаване, че единствено и само ние самите бихме могли да минем по него.

Партньорите в живота ни от противоположния пол са изразът на нашия стремеж към тази свещена среща. Те ни помагат, насочват и ни дават възможността да се вгледаме в себе си. Те са нашите пътеводители, а пътят е нужно да извървим сами.

За последното е нужно да развием смелостта си и да приемем огромната отговорност, че ние сме тези, които създават собствената си реалност с всички нейни „положителни“ и „отрицателни“ аспекти или именно с отраженията на двете сили туптящи мощно в нас.

Всеки ден е нова възможност за това.

Намираме се в етап от развитието на Земята, в който имаме нуждата да си спомним. Да се събудим от дълбокия сън.

Първи март е поредното напомняне.

Честит Празник!

И нека са все по-чисти силите вътре в нас, чрез които да променим заЕдно света и да го направи едно по-добро място за живеене както за нас, така и за нашите деца.

Бъдете здрави!