Здравей!

Отлагах написването на тази книга седем дълги години. Една от причините беше, че не бях сигурен колко хора са готови да прочетат и приемат това, което имам да споделя. С други думи, се страхувах. Малко се страхувам и сега. Но вече зная, че това всъщност няма значение. Приел съм, че страхът е възможност да преодолея себе си. Сигурен съм, че всеки ще извлече от редовете това, от което се нуждае в настоящия момент, за да продължи още по-добре собственото си развитие.

Всичко, което ще прочетеш в тази книга, е истината такава, каквато я преживях. В нея няма измислени герои и случки, а единствено това, което животът ми поднесе. Може би някои факти ще ти се сторят фантастични или най-малкото налудничави. Това е нормално, тъй като бяха точно такива и за мен в момента, в който ми се случваха. Ще разбереш какво имам предвид, когато стигнеш до тях.

Ще те срещна с много и различни теми: за Живота и Смъртта, за Щастието и Радостта, за Знанието и Невежеството, за Мъдростта и Глупостта, за Силата и Слабостта, за Посредствеността и Себеуважението, за Заблудата и Духовността.

Разделил съм книгата съзнателно на две основни части. Първата е откровено и много интимно описание на трансформацията, през която преминах, за да се стигне до момента, в който напуснах физическото си тяло, а после се върнах обратно на Земята, без каквито и да било спомени, но с коренно различно разбиране и осъзнаване на самия себе си и всичко, което ни заобикаля не само в материалната, но и в невидимата за сетивата ни Вселена.

Във втората част ще откриеш голяма част от прозренията, до които достигнах по време на седемте години след това. Години, изпълнени с интензивна опитност и развитие във всяка една от сферите на съществуване, допринесли за възможността да успея поне донякъде да опиша с думи процеси, които иначе остават неразбираеми за ума. Изборът откъде ще започнеш е единствено и само твой.

Единственото, което зная със сигурност, е, че всичко, на което ще попаднеш в тази книга, е това, което е нужно да съпреживееш с мен тук и сега.

Няма да те питам дали имаш готовност за това пътуване, тъй като самия факт, че четеш тези редове е достатъчно доказателство.

Добре дошъл Там, където всичко е точно такова, каквото Е, и нищо не е такова, каквото изглежда. И всичко е следствие от една единствена Сила, която повечето от нас наричат Бог.

Откъс от „Вселената в мен“.

Книгата може да бъде поръчана от ТУК.