Наскоро, съвсем добронамерено, ми зададоха интересен и провокативен въпрос, който ме накара да се замисля за няколко секунди, преди да отговоря просто и ясно.

Въпросът беше следният: „Георги, каква е разликата между това, което правиш ти и това, което правят в сектите?“.

Както може би вече е станало ясно, подобен въпрос е много уместен на фона на това, което се наблюдава в последните години. Хора, които следват какви ли не „течения“, свързани не толкова със създаването на собствено мислене, а следването на нечие чуждо, което в по-голямата част от случаите води до облагодетелстването на въпросния „мислител“, а не на този, който прилага чуждите вярвания.

И още тук е важно да спомена, че в случая не поставяме думата „секта“ в нейния религиозен смисъл, а по-скоро като следване на идеи, които се различават от общоприетите (тъй като така или иначе много хора не знаят какво е значението на думата)

Но да се върна на въпроса и неговия отговор.

Лидерите на секти използват определени знания и силата придобита заедно с тях, за да въздействат върху умовете на големи групи хора, убеждавайки ги да вярват в идеи, които облагодетелстват не тях, а въпросните лидери.

Аз самия също използвам знания и сила, които съзнателно съм решил да развивам с течението на времето. Но заедно с тях неизменно върви много важната основна съставка наречена Любов, която от своя страна е равна на Свобода.

Свободата на всеки един човек да избира дали желае да се възползва от проверените във времето от мен самия идеи или не. 

С други думи тук говорим за много простия, но изключително труден за прилагане в по-голямата част от случаите закон за Ненасилието, който отново можем да съпоставим и приравним с двете думи, които използвах малко по-горе: Любов и Свобода.

Само че думите не означават нищо сами по себе си, ако не ги подкрепим с необходимите действия или така наречени дела.

Тъй като „Дела трябват, а не думи!“.

И за тези, които все още си мислят, че по никакъв начин не въздействат на останалите хора и света около тях, ще кажа следните разочароващи (в по-добрия случай пробуждащи) слова:

Всеки един човек е пример за подражание на околните, независимо дали е решил да изпълни живота си с добри или лоши дела. Точка.