Хороскоп

Потънало във тайното подземие,
изпълнено с красивите мечти,
небето синьо ни разказва вицове,
за светли, необятни висоти.

Животът блъска се в брега на Вярата.
Любовта разпръсква своя огън като на шега,
Доброто търси път към старите,
забравени, но чисти времена.

Планетите разплитат своите фантазии.
Звездите шепнат заговори в плам,
на хората съдбите днес решавайки,
в създаването на Божествения план.